ไฟล์นำเสนอภาพรวม การสแกนลายนิ้วมือ Click

 

ประวัติของ DMIT Click 

- ศักยภาพที่แท้จริงภายใน (Intrinsic potential)
- สไตล์การเรียนรู้หลักที่ต้องการ (Dominate and Preferred Learning style)
- การจัดสรรความสามารถต่างๆ (Allocation of various abilities)
- ความไวในการเรียนรู้ (Learning Sensitivity)
- การกระจายของอัจฉริยะภาพด้านต่างๆ (Multiple Intelligence Distribution)
- ลักษณะการเรียนรู้จากการสื่อสาร (Learning Communication Character)
- ความสามารถทางจิตวิทยาและการวางแผน (Psychological & Planning Capability)
- การทำงานโดยกำเนิด – รูปแบบการจัดการ (Innate Work – Management style)

 

ตัวอย่าง รายงาน DMIT (บางส่วน) ของ Master Brain  คลิก

Your Brain?... Click

Learning stylyes? ... Click

What is your Personality?...Click

4 Q (EQ / IQ / AQ / CQ) ... Click

พหุปัญญา 8 ด้าน  ( 8 Multiple Intelligences )

 

ทฤษฎีพหุปัญญาได้รับการพัฒนาในปี พ.ศ. 2526 โดย ศาสตราจารย์ ดร.โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Dr. Howard Gardner , professor of education at Harvard University)
แสดงให้เห็นว่าความคิดดั้งเดิมของความฉลาดบนพื้นฐานของ I.Q. การทดสอบมีข้อจำกัด มากเกินไป

 

ทฤษฎีนี้เกิดขึ้นจากการวิจัยเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ เมื่อเร็ว ๆ เกี่ยวกับความสามารถของบุคคลแต่ละด้าน

 

พหุปัญญา 8 ด้าน (Multiple Intelligences) คลิก

Multiple Intelligences & Careers... Click

ตัวอย่างลูกค้า ของ Master Brain Thailand

ช่องทางติดต่อสอบถาม

ติดต่อเรา
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
อีเมล

 

Line QR Code

ชำระเงิน โอนเข้าบัญชี 

ธนาคารกสิกรไทย สาขาพระประแดง

เลขที่บัญชี   193-2-77546-4

ชื่อบัญชี นายประเสริฐศึก สายพวรรณ์

MasterBrain Thailand

บริษัท ไทยช็อป เมดิคอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

178/22 ซอยพุทธบูชา 36 ถนนพุทธบูชา บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105563056057